Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

För närvarande arbetar vi med följande produkter.

Vaksam är ett nytt svensktillverkat skydd för isvakar intill flytande bryggor.

Ladda ner mer information (PDF) här: VAKSAM

VAKSAM är varumärkesskyddat. Vakskyddet är konstruerat och utvecklat av Lanfor Utveckling AB

V-Bommen är en vikbar Y-bom för svåra isförhållanden

Förmodligen den största förändringen av Y-bommen sedan den introducerades 1962.

V-Bommen är patent, varumärkesskyddad, konstruerad och utvecklad av Lanfor Utveckling AB i samarbete med Wilén Marin AB

Ett flexibelt takfäste för takhängda produkter som behöver tas ned för t.ex. batteribyte eller utbyte av skyltmaterial.

Takfästet är konstruerat, utvecklat och patenterat av Lanfor Utveckling AB