Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

Ny produkt under utveckling

Lanfor Utveckling AB har utvecklat och patenterat ett flexibelt takfäste för takhängda produkter som behöver tas ned för utbyte av skyltmaterial. Den stora fördelen är att man står på golvet och sätter upp/tar ned produkter utan att behöva kliva upp på stol eller stege eller t.o.m. använda skylift. Takfästet finns i prototyputförande för skyltupphängning av föremål med vikt upp till 2 kg.

En fästplatta monteras i taket med skruv, dubbelhäftande tejp eller med en magnetisk bottenplatta för tak av stål. Det flexibla fästet tas sedan ned respektive sätts upp med hjälp av ett verktyg som klarar takhöjder på upp till 5 m.

För butiker ger takfästet möjlighet att använda tidigare outnyttjat exponeringsutrymme och att kunna variera sin skyltning frekvent utan att riskera fallolyckor. Ökad försäljning och förbättrad arbetsmiljö på samma gång!

Det patenterade takfästet medger nedtagning av skyltmaterial utan stol eller stege.