Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

 

Ny produkt under utveckling

Lanfor Utveckling AB har utvecklat och patenterat ett flexibelt takfäste för brandvarnare som behöver tas ned för batteribyte eller rengöring. Den stora fördelen är att man står på golvet och sätter upp/tar ned brandvarnare utan att behöva kliva upp på stol eller stege. Takfästet finns i prototyputförande för stor brandvarnare (upp till 100 mm) och liten brandvarnare (upp till 45 mm).

En fästplatta monteras i taket med skruv, dubbelhäftande tejp eller med en magnetisk bottenplatta för tak av stål. Det flexibla fästet tas sedan ned respektive sätts upp med hjälp av ett verktyg som klarar takhöjder på upp till 5 m.

För personal som yrkesmässigt arbetar med underhåll och batteribyten på brandvarnare eller annan elektronisk utrustning i tak medför bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrift för stegar och bockar att stegarna blir svårtransporterade på grund av kraven på plattform och skyddsräcke.

Det patenterade takfästet medger kontroll och nedtagning av brandvarnare utan stol eller stege.