Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

 

Lanfor Utveckling AB har utvecklat och patenterat ett flexibelt takfäste för takhängda produkter som behöver tas ned för t.ex. batteribyte eller utbyte av skyltmaterial. Den stora fördelen är att man står på golvet och sätter upp/tar ned produkter utan att behöva kliva upp på stol eller stege eller t.o.m. använda skylift. Takfästet finns i prototyputförande för stor brandvarnare (upp till 100 mm), liten brandvarnare (upp till 45 mm) och för skyltupphängning av föremål med vikt upp till 2 kg.

En fästplatta monteras i taket med skruv, dubbelhäftande tejp eller med en magnetisk bottenplatta för tak av stål. Det flexibla fästet tas sedan ned respektive sätts upp med hjälp av ett verktyg som klarar takhöjder på upp till 5 m.

För butiker ger takfästet möjlighet att använda tidigare outnyttjat exponeringsutrymme och att kunna variera sin skyltning frekvent utan att riskera fallolyckor. Ökad försäljning och förbättrad arbetsmiljö på samma gång!

För personal som yrkesmässigt arbetar med underhåll och batteribyten på brandvarnare eller annan elektronisk utrustning i tak medför bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrift för stegar och bockar att stegarna blir svårtransporterade på grund av kraven på plattform och skyddsräcke.

Produkten är lämplig för en marknad där krav ställs på säkerhet och snabbhet under regelbunden tillsyn. Fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar eller äldreboenden är några exempel på kundkategorier som skulle vara intressanta för installation av det flexibla takfästet.

Det patenterade takfästet medger kontroll och nedtagning av brandvarnare utan stol eller stege.

Det patenterade takfästet medger nedtagning av skyltmaterial utan stol eller stege.

Takfästet är konstruerat, utvecklat och patenterat av Lanfor Utveckling AB