Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

V-Bommen är en vikbar Y-bom för svåra isförhållanden

 

Förmodligen den största förändringen av Y-bommen sedan den introducerades 1962.

 

Har man båtplats vid en fast brygga eller ligger utsatt invid t.ex. farled eller på annat sätt påverkas av hårda vindar, drivis eller svår islossning kan det vara svårt att ha en konventionell Y-bom. För sådana förhållanden finns nu en lösning i form av den vikbara V-Bommen. Den fälls enkelt upp och vinterförvaras liggande på bryggan skyddad från islossning, sjö- och vindpåverkan. Sommartid fungerar den som en helt vanlig Y-bom men inför vintersäsongen fäller två man med hjälp av en enkel vinschanordning upp bommen på bryggan där den förankras med ett spännband eller liknande. Den ligger upp- och ned, dikt mot bryggan vilket gör det lätt att kliva över den.

 

Bakgrund

I båtklubbar och på marinor för fritidsbåtar används mestadels Y-bommar, bojar eller stolpar för förtöjning av båtarna. Att använda stolpar är den vanligaste metoden på västkusten men också frekvent förekommande på ost- och sydkusten. Historiskt har telefonstolpar impregnerade med arsenik använts för deras goda motståndskraft mot angrepp från skeppsmask och mot förruttnelse. Av miljöskäl får sådana stolpar inte längre användas och försök med andra, miljögodkända impregneringsmedel har inte givit godtagbara livslängder.

Stolpar av stål kräver komplicerade metoder för korrosionsskydd och är relativt dyrbara.

För flytbryggor löses problemet enklast med Y-bommar eller bojar. Steniga bottnar kräver dock mycket stora bojstenar för att klara större båtar. Y-bommar kan ligga kvar i isen om de är monterade på flytbrygga då de rör sig i höjdled på samma sätt som bryggan. Vid svåra isförhållanden kan Y-bommarna dock skadas ändå, särskilt vid islossning.

Vid fasta bryggor är problematiken densamma som för flytbryggor förutom att Y-bommar inte kan ligga kvar i isen vintertid då de riskerar att brytas sönder när de följer vattenståndet medan bryggan ligger fast.

Avmontering av Y-bommar är mycket arbetskrävande. Ett alternativ är att fälla upp bommarna men de är då mycket utsatta för hårda vindförhållanden vilket också ger stora brytkrafter vid infästningarna i bryggan. Det krävs också mycket stor kraft för att lyfta upp bommarna ur vattnet.

Lösning med V-bom

V-bommen är en Y-bom som är vikbar. När bommen ska tas upp för vinterförvaring fälls först den yttre delen ned mot den inre och därefter fälls de hopvikta delarna upp över bryggan. Krafterna som krävs för att fälla upp bommen i delar blir betydligt mindre än när man fäller upp hela bommen. Vid uppfällning används en vinschanordning och arbetet sker i tre delmoment; upphissning av yttre delen, skruvförband tas bort, nedfällning av yttre delen mot den inre samt upphissning av de hopvikta delarna.
Eftersom hela bomkonstruktionen befinner sig ur vattnet under vintern sker ingen påverkan av is eller korrosion. Bommen ligger hopvikt på bryggan under vintern och är därmed inte heller särskilt utsatt för hårda vindar.

 

          Specifikationer *                 V45                  V60                V80               

 

          Art. nr:                             920165             920166           920168          
 

          Längd:                              4,5m                 6,0 m              8,0 m              

          Bredd vid bas:                   0,9m                 1,2 m              1,65 m            
          Profil:                               100x60x3       100x60x3        100x60x3      
          Flottör:                             1 x 119 L          1 x 119 L         1 x 150 L  

          Vikt:                                 60kg                 80 kg              120 kg           

          Minsta djup **:                  1,25 m             1,85 m             2,3 m 

        

           *   Övriga längder tillverkas på beställning

          **   Från infästningspunkten

V-Bommen är patent, varumärkesskyddad, konstruerad och utvecklad av Lanfor Utveckling AB i samarbete med Wilén Marin AB