Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar, Vaksam, Vakskydd, isvak, issäkerhet, V-Bom, takfäste, Brandvarnarfäste,  Y-bom, Y-bommar,

Lanfor Utveckling AB har som mål att utifrån nyskapande idéer och patenterade produkter/lösningar marknadsföra och kommersialisera dessa gentemot en potentiell marknad.

Video

Se videon om hur V-Bommen hanteras på en fast brygga: Video

I videon syns prototypen till vinschanordningen, idag ser den ut enligt bilden nedan.

V-Bommen är patent, varumärkesskyddad, konstruerad och utvecklad av Lanfor Utveckling AB i samarbete med Wilén Marin AB